СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Прагматични аспекти на пасива в съвременния български и английски език и българското удвоено допълнение


Автори:
Свилен Станчев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 12.1.2018 г.