СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За значението на езиковата категория "свойство"


Автори:
Мария Попова

Страници: 3-18

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


250 изтегляния от 12.1.2018 г.