СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Показателното местоимение като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски


Автори:
Петя Карамфилова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 12.1.2018 г.