Показателното местоимение като средство за изразяване на определеност в похвалните слова на Евтимий Търновски


Петя Карамфилова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


140 изтегляния от 12.1.2018 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Sweden / Ukraine / United Kingdom / United States