СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Наблюдение над някои езикови особености на Златоструй от XII век


Автори:
Тодорка Георгиева

Страници: 48-58

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


187 изтегляния от 12.1.2018 г.