СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Лингвистичната същност на процеса на опознаване в литературния текст


Автори:
Лорина Тодорова

Страници: 71-85

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


201 изтегляния от 12.1.2018 г.