Проглас, 1999 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 115 от 12.12.2017 г.)

Местоимения и табу
Мария Илиева
(изтегляния 169 от 12.12.2017 г.)

Цитация в руската и българската пулицистика
Лиляна Цонева
(изтегляния 127 от 12.12.2017 г.)

Словата на Петър Черноризец (Атрибуция и анализ)
Иван Марчевски
(изтегляния 165 от 12.12.2017 г.)

Измеренията на молитвата в поезията на Пейо Яворов
Стефан Шикеров
(изтегляния 261 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Блянът на литературния историк
Радослав Радев
(изтегляния 125 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Zbigniew Rusek. Verba dicendi w języku bułgarskim
Людвиг Селимски
(изтегляния 37 от 12.3.2019 г.)