СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1999 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 531 от 12.12.2017 г.)

Местоимения и табу
Мария Илиева

(изтегляния 769 от 12.12.2017 г.)

Цитация в руската и българската пулицистика
Лиляна Цонева

(изтегляния 600 от 12.12.2017 г.)

Словата на Петър Черноризец (Атрибуция и анализ)
Иван Марчевски

(изтегляния 819 от 12.12.2017 г.)

Измеренията на молитвата в поезията на Пейо Яворов
Стефан Шикеров

(изтегляния 2777 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Блянът на литературния историк
Радослав Радев

(изтегляния 521 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Zbigniew Rusek. Verba dicendi w języku bułgarskim
Людвиг Селимски

(изтегляния 501 от 12.3.2019 г.)