Проглас, 1999 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 101 от 12.12.2017 г.)

Местоимения и табу
Мария Илиева
(изтегляния 153 от 12.12.2017 г.)

Цитация в руската и българската пулицистика
Лиляна Цонева
(изтегляния 112 от 12.12.2017 г.)

Словата на Петър Черноризец (Атрибуция и анализ)
Иван Марчевски
(изтегляния 143 от 12.12.2017 г.)

Измеренията на молитвата в поезията на Пейо Яворов
Стефан Шикеров
(изтегляния 236 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Блянът на литературния историк
Радослав Радев
(изтегляния 112 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Zbigniew Rusek. Verba dicendi w języku bułgarskim
Людвиг Селимски
(изтегляния 26 от 12.3.2019 г.)