СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1999 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 169 от 12.12.2017 г.)

Местоимения и табу
Мария Илиева
(изтегляния 273 от 12.12.2017 г.)

Цитация в руската и българската пулицистика
Лиляна Цонева
(изтегляния 193 от 12.12.2017 г.)

Словата на Петър Черноризец (Атрибуция и анализ)
Иван Марчевски
(изтегляния 268 от 12.12.2017 г.)

Измеренията на молитвата в поезията на Пейо Яворов
Стефан Шикеров
(изтегляния 820 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Блянът на литературния историк
Радослав Радев
(изтегляния 175 от 12.12.2017 г.)

Рецензия: Zbigniew Rusek. Verba dicendi w języku bułgarskim
Людвиг Селимски
(изтегляния 98 от 12.3.2019 г.)