СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Измеренията на молитвата в поезията на Пейо Яворов


Автори:
Стефан Шикеров

Страници: 153-169

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


766 изтегляния от 12.12.2017 г.