СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Семантични преобразувания на лексиката от митологичен произход в поезията на А. С. Пушкин


Автори:
Елена Войцева

Страници: 170-178

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


164 изтегляния от 12.12.2017 г.