СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Алеко Константинов и инициативата "Българско отечество"


Автори:
Николай Проданов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 12.12.2017 г.