СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Георгий Иванов в литературния живот на Петербург 1918–1922 г.


Автори:
Магдалена Костова

Страници: 190-200

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


187 изтегляния от 12.12.2017 г.