СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Някои трансформации на епоса във фолклора на банатските българи


Автори:
Светлана Караджова

Страници: 201-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


168 изтегляния от 12.12.2017 г.