СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: "Картината на свят" в старобългарските историко-апокалиптични текстове (XI–XIII век)


Автори:
Анчо Калоянов

Страници: 212-216

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


76 изтегляния от 12.3.2019 г.