СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Значението на българистиката в нашия европейски образователен модел


Автори:
Ото Кронщайнер

Страници: 3-22

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


179 изтегляния от 12.12.2017 г.