СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мними и действителни сръбски езикови особености в Зайковския требник от XVI век


Автори:
Елка Мирчева

Страници: 74-88

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


176 изтегляния от 12.12.2017 г.