Позициониране на лирическия субект. За дихотомното отношение "Микро- - макрокосмос" като детайл от пейзажа в поезията на Анна Енквист (Изборът на промяната)


Багрелия Борисова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


122 изтегляния от 12.12.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Slovakia / Ukraine / United Kingdom / United States