СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Позициониране на лирическия субект. За дихотомното отношение "Микро- - макрокосмос" като детайл от пейзажа в поезията на Анна Енквист (Изборът на промяната)


Автори:
Багрелия Борисова

Страници: 112-140

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


174 изтегляния от 12.12.2017 г.