СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към проблема за възможното участие на Йоан Екзарх в превода на Златоустовите слова, влезли в състава на Златоструй


Автори:
Тодорка Георгиева

Страници: 141-152

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


285 изтегляния от 12.12.2017 г.