СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Местоименните родителни приименни форми с притежателно значение във Ватиканския палимпсест


Автори:
Мария Мъжлекова

Страници: 3-27

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


635 изтегляния от 11.12.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (481) / Bulgaria  (3) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (1) / Germany  (38) / Poland  (1) / Russian Federation  (3) / Sweden  (2) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (72)