Проглас, 2004 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 127 от 11.12.2017 г.)

Григорий Цамблак в историографията на XX век
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 149 от 11.12.2017 г.)

Към етимологията на гр. Кокал
Живка Колева-Златева
(изтегляния 145 от 11.12.2017 г.)

Символика ключевьiх оппозоций в поетической речи
Надежда Бобух
(изтегляния 128 от 11.12.2017 г.)

Концепт "любовь" в лирической прозе И. Бунина
Лариса А. Калимуллина
(изтегляния 127 от 11.12.2017 г.)

Биографичното като литературоведски модел "Григор Пърличев" от Васил Пундев
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 139 от 11.12.2017 г.)

Das Voelkerverbindende Volksmaerchen
Весела Белчева
(изтегляния 457 от 11.12.2017 г.)

Студентско творчество: Старата къща
Златка Славова
(изтегляния 138 от 11.12.2017 г.)

Университетът - духовност и смисъл
Драган Жунич
(изтегляния 117 от 11.12.2017 г.)

Юбилеи: Професор Върбан Вътов
Валентина Бонджолова
(изтегляния 168 от 11.12.2017 г.)