СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2004 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 679 от 11.12.2017 г.)

Григорий Цамблак в историографията на XX век
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 744 от 11.12.2017 г.)

Към етимологията на гр. Кокал
Живка Колева-Златева

(изтегляния 878 от 11.12.2017 г.)

Символика ключевьiх оппозоций в поетической речи
Надежда Бобух

(изтегляния 666 от 11.12.2017 г.)

Концепт "любовь" в лирической прозе И. Бунина
Лариса А. Калимуллина

(изтегляния 688 от 11.12.2017 г.)

Биографичното като литературоведски модел "Григор Пърличев" от Васил Пундев
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 686 от 11.12.2017 г.)

Das Voelkerverbindende Volksmaerchen
Весела Белчева

(изтегляния 1051 от 11.12.2017 г.)

Студентско творчество: Старата къща
Златка Славова

(изтегляния 646 от 11.12.2017 г.)

Университетът - духовност и смисъл
Драган Жунич

(изтегляния 584 от 11.12.2017 г.)

Юбилеи: Професор Върбан Вътов
Валентина Бонджолова

(изтегляния 600 от 11.12.2017 г.)