СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантика и семантична парадигма на глаголната представка РАЗ- в съвременния български език


Автори:
Теодора Куртева

Страници: 98-135

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


800 изтегляния от 11.12.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (609) / Bulgaria  (5) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Germany  (38) / Greece  (1) / Russian Federation  (40) / Sweden  (4) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (70)