СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Четиритомно издание на Емилиян Станев


Автори:
Димитър Михайлов

Страници: 197-199

Резюме:


Емилиян Станев. Избрани произведения в четири тома. Редакционна колегия: акад. Иван Радев, доц. д-р Сава Василев, доц. д-р Иван Станков. Абагар. Велико Търново, 2007.


Ключови думи:


Изтегляне


782 изтегляния от 5.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (450) / Bulgaria  (83) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / Germany  (50) / Japan  (1) / Lithuania  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (6) / Singapore  (1) / Sweden  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (42) / United States  (131)