СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2007 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 576 от 5.6.2017 г.)

Три епизода от вечния конфликт между твореца и властта
Мариана Нинова

(изтегляния 846 от 5.6.2017 г.)

Злато и власт в романа “Досиетата” от Генчо Стоев
Сава Василев

(изтегляния 608 от 5.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (ІІ част) – основоположниците
Гено Генов

(изтегляния 657 от 5.6.2017 г.)

Сложните глаголи в пандектите на Антиох
Павлина Върбанова

(изтегляния 688 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Съкровеният свят на родовото предание
Маргрета Григорова

(изтегляния 664 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Голямото завръщане на една голяма личност
Владимир Янев

(изтегляния 620 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Нихилистичното начало на романа
Красимир Христакиев

(изтегляния 579 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Между разсъбличането и метафорите
Стоян Меретев

(изтегляния 580 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Поетът и времето
Илиана Павлова

(изтегляния 554 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Четиритомно издание на Емилиян Станев
Димитър Михайлов

(изтегляния 746 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Нов принос в родната лексикография
Марияна Витанова

(изтегляния 550 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Филологически сборник
Иванка Атанасова

(изтегляния 488 от 5.6.2017 г.)

Хроника: Уъркшоп по писателско майсторство на Ян Конефке
Полина Павлова

(изтегляния 504 от 5.6.2017 г.)

Присъдено научно звание: Атанас Ванчев дьо Траси
Паисий Христов

(изтегляния 547 от 5.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 320 от 27.3.2019 г.)