СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2007 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 632 от 5.6.2017 г.)

Три епизода от вечния конфликт между твореца и властта
Мариана Нинова

(изтегляния 931 от 5.6.2017 г.)

Злато и власт в романа “Досиетата” от Генчо Стоев
Сава Василев

(изтегляния 663 от 5.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (ІІ част) – основоположниците
Гено Генов

(изтегляния 719 от 5.6.2017 г.)

Сложните глаголи в пандектите на Антиох
Павлина Върбанова

(изтегляния 749 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Съкровеният свят на родовото предание
Маргрета Григорова

(изтегляния 715 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Голямото завръщане на една голяма личност
Владимир Янев

(изтегляния 674 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Нихилистичното начало на романа
Красимир Христакиев

(изтегляния 643 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Между разсъбличането и метафорите
Стоян Меретев

(изтегляния 636 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Поетът и времето
Илиана Павлова

(изтегляния 612 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Четиритомно издание на Емилиян Станев
Димитър Михайлов

(изтегляния 804 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Нов принос в родната лексикография
Марияна Витанова

(изтегляния 605 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Филологически сборник
Иванка Атанасова

(изтегляния 545 от 5.6.2017 г.)

Хроника: Уъркшоп по писателско майсторство на Ян Конефке
Полина Павлова

(изтегляния 554 от 5.6.2017 г.)

Присъдено научно звание: Атанас Ванчев дьо Траси
Паисий Христов

(изтегляния 607 от 5.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 372 от 27.3.2019 г.)