Проглас, 2007 / Том 16 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 173 от 5.6.2017 г.)

Три епизода от вечния конфликт между твореца и властта
Мариана Нинова
(изтегляния 195 от 5.6.2017 г.)

Злато и власт в романа “Досиетата” от Генчо Стоев
Сава Василев
(изтегляния 198 от 5.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (ІІ част) – основоположниците
Гено Генов
(изтегляния 192 от 5.6.2017 г.)

Сложните глаголи в пандектите на Антиох
Павлина Върбанова
(изтегляния 205 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Съкровеният свят на родовото предание
Маргрета Григорова
(изтегляния 226 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Голямото завръщане на една голяма личност
Владимир Янев
(изтегляния 157 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Нихилистичното начало на романа
Красимир Христакиев
(изтегляния 193 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Между разсъбличането и метафорите
Стоян Меретев
(изтегляния 159 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Поетът и времето
Илиана Павлова
(изтегляния 152 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Четиритомно издание на Емилиян Станев
Димитър Михайлов
(изтегляния 247 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Нов принос в родната лексикография
Марияна Витанова
(изтегляния 180 от 5.6.2017 г.)

Рецензия: Филологически сборник
Иванка Атанасова
(изтегляния 170 от 5.6.2017 г.)

Хроника: Уъркшоп по писателско майсторство на Ян Конефке
Полина Павлова
(изтегляния 180 от 5.6.2017 г.)

Присъдено научно звание: Атанас Ванчев дьо Траси
Паисий Христов
(изтегляния 200 от 5.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 23 от 27.3.2019 г.)