СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев


Автори:
Светлозар Влайков

Страници: 203-211

Резюме:


Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Унив. изд-во „Св. св. Кирил и Методий”, 2006


Ключови думи:


Изтегляне


616 изтегляния от 5.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (380) / Bulgaria  (17) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (49) / Poland  (1) / Russian Federation  (7) / Singapore  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (41) / United States  (107)