СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Филологически сборник


Автори:
Иванка Атанасова

Страници: 221-225

Резюме:


Филологический сборник. Ред. Л. Н. Скаковская, Е. Н. Брызгалова. Bып. I. Тверь – Велико Тырново, 2006.


Ключови думи:


Изтегляне


530 изтегляния от 5.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (315) / Bulgaria  (6) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (47) / Russian Federation  (18) / Singapore  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (41) / United States  (88)