СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Преводът–нашият шанс да преодолеем Вавилонското проклятие


Автори:
Людмила Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 159-163

Резюме:


Превод и културен трансфер. Сборник в чест на доцент Анна Лилова. Съставител: Ренета Килева-Стаменова. София: Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2007, 200 c.


Ключови думи:


Изтегляне


760 изтегляния от 2.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (436) / Bulgaria  (78) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / France  (1) / Germany  (47) / Greece  (1) / Italy  (1) / Russian Federation  (6) / Singapore  (1) / Spain  (1) / Sweden  (2) / Turkey  (1) / Ukraine  (8) / United Kingdom  (45) / United States  (125)