СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 192 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски
(изтегляния 272 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков
(изтегляния 230 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова
(изтегляния 307 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова
(изтегляния 202 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов
(изтегляния 203 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 41 от 26.3.2019 г.)