СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 198 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски
(изтегляния 292 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков
(изтегляния 239 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова
(изтегляния 342 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова
(изтегляния 208 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов
(изтегляния 209 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 48 от 26.3.2019 г.)