СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 646 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски

(изтегляния 820 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков

(изтегляния 2054 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова

(изтегляния 921 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова

(изтегляния 642 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов

(изтегляния 669 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 442 от 26.3.2019 г.)