СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 557 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски

(изтегляния 739 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков

(изтегляния 1968 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова

(изтегляния 821 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова

(изтегляния 565 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов

(изтегляния 580 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 368 от 26.3.2019 г.)