СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 194 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски
(изтегляния 281 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков
(изтегляния 234 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова
(изтегляния 322 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова
(изтегляния 204 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов
(изтегляния 205 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 43 от 26.3.2019 г.)