СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2008 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 185 от 1.6.2017 г.)

Александър Теодоров-Балан и Пражкият лингвистичен кръжец
Людвиг Селимски
(изтегляния 253 от 2.6.2017 г.)

Безсилието на словото
Венелин Грудков
(изтегляния 223 от 2.6.2017 г.)

Vita sexualis като метафора на човека
Снежина Карагьозова
(изтегляния 294 от 2.6.2017 г.)

Хроника: Докторантски семинар към Филологически факултет
Елена Димитрова
(изтегляния 195 от 2.6.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Анчо Калоянов на 65 години
Тодор Моллов
(изтегляния 197 от 2.6.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 36 от 26.3.2019 г.)