СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Д-р Тереза Пинейро – гост на катедра “Германистика и нидерландистика” във ВТУ


Автори:
Нели Пейчева

Страници: 277-277

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


442 изтегляния от 25.3.2019 г.
Изтегляния по държави
NA (380) / China  (2) / Germany  (16) / Russian Federation  (4) / Sweden  (4) / Ukraine  (2) / United Kingdom  (1) / United States  (33)