СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2011 / Том 20 / Брой 1

Статии

Кога е преписан Архивският номоканон (ЦИАИ 1160)?
Анчо Калоянов

(изтегляния 739 от 12.4.2017 г.)

Креолизираният текст и аспектите на неговото изследване
Мария Ворошилова

(изтегляния 827 от 12.4.2017 г.)

Рецензия: Важно постижение на родната ономастика
Людвиг Селимски

(изтегляния 707 от 12.4.2017 г.)

Рецензия: В отдаденост на функционалната лингвистика
Свилен Станчев

(изтегляния 829 от 12.4.2017 г.)

Рецензия: За (пост-)модерните апликации на немския романтизъм
Радослава Минкова

(изтегляния 1068 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Четене на Улрике Алмут Зандиг
Николина Бурнева

(изтегляния 418 от 25.3.2019 г.)

Юбилей: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова – нашата юбилярка
Людвиг Селимски

(изтегляния 511 от 25.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 410 от 25.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 385 от 25.3.2019 г.)