СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2011 / Том 20 / Брой 2

Статии

Иван-Мешековата “Поетика на критиката”
Светлозар Игов
(изтегляния 304 от 12.4.2017 г.)

Театралната метафора в медийния дискурс
Лиляна Цонева
(изтегляния 343 от 12.4.2017 г.)

Трактатът на Константин Костенечки като разобличение
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 316 от 12.4.2017 г.)

Ученически ръкописен вестник “Утро дневник”
Надежда Драгова
(изтегляния 335 от 12.4.2017 г.)

За концепцията IDIAL / IDIAL4Р в чуждоезиковото обучение
Анегрет Мидеке
(изтегляния 284 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Литературни празници в Златарица
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 316 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Уъркшоп IDIAL4P за специализирани чужди езици
Николина Бурнева
(изтегляния 296 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Национална конференция на германистите
Николина Бурнева
(изтегляния 287 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Международна школа за млади лингвисти “Съвременна политическа лингвистика”
Олга Кондратиева Лиляна Цонева Мария Ворошилова
(изтегляния 294 от 12.4.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Стоян Буров на 60 години
Кирил Цанков
(изтегляния 127 от 25.3.2019 г.)

In Memoriam: В памет на проф. Ангел Асенов Давидов
Камен Димитров
(изтегляния 117 от 25.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 91 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 97 от 25.3.2019 г.)