СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2011 / Том 20 / Брой 2

Статии

Иван-Мешековата “Поетика на критиката”
Светлозар Игов
(изтегляния 212 от 12.4.2017 г.)

Театралната метафора в медийния дискурс
Лиляна Цонева
(изтегляния 237 от 12.4.2017 г.)

Трактатът на Константин Костенечки като разобличение
Кирил Кабакчиев
(изтегляния 220 от 12.4.2017 г.)

Ученически ръкописен вестник “Утро дневник”
Надежда Драгова
(изтегляния 218 от 12.4.2017 г.)

За концепцията IDIAL / IDIAL4Р в чуждоезиковото обучение
Анегрет Мидеке
(изтегляния 191 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Литературни празници в Златарица
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 227 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Уъркшоп IDIAL4P за специализирани чужди езици
Николина Бурнева
(изтегляния 207 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Национална конференция на германистите
Николина Бурнева
(изтегляния 205 от 12.4.2017 г.)

Хроника: Международна школа за млади лингвисти “Съвременна политическа лингвистика”
Лиляна Цонева Мария Ворошилова Олга Кондратиева
(изтегляния 212 от 12.4.2017 г.)

Юбилей: Проф. дфн Стоян Буров на 60 години
Кирил Цанков
(изтегляния 56 от 25.3.2019 г.)

In Memoriam: В памет на проф. Ангел Асенов Давидов
Камен Димитров
(изтегляния 44 от 25.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 31 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 36 от 25.3.2019 г.)