Рец.на: Храмът, който носим в себе си. Антония Велкова–Гайдаржиева, Елена Попова. Храмът "Успение Богородично" Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 328 с.


Радослав Радев

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


155 изтегляния от 12.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States