СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Представите за времето и пространството във възрожденската дидактична книжнина. Странджева, А. Времепространствени представи от възрожденската христоматийно–дидактична книжнина. Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2010, 312 с.


Автори:
Елена Налбантова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


261 изтегляния от 12.4.2017 г.