Рец.на: Принос към теорията и практиката на манипулацията.Антон Гецов. По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2009, 302 с.


Живка Колева-Златева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


203 изтегляния от 12.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States