СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Принос към теорията и практиката на манипулацията.Антон Гецов. По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2009, 302 с.


Автори:
Живка Колева-Златева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


218 изтегляния от 12.4.2017 г.