Рец.на: Ново съпоставително изследване по фразеология. Даниела Константинова. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 190 с.


Светлозар Влайков

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


160 изтегляния от 12.4.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States