СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam: В памет на проф. Ангел Асенов Давидов


Автори:
Камен Димитров

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


43 изтегляния от 25.3.2019 г.