СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Немски сложни съществителни имена в специализирани текстове и техните съответствия в български език – формален и семантичен анализ на мотивационните отношения между непосредствено съставящите ги


Автори:
Милка Енчева Гьоте-институт в Университета в Марибор, Словения

Страници: 7-34

Резюме:


Предмет на тази статия е формалният и семантичният анализ на мотивационните отношения на непосредствено съставящите на немските сложни съществителни имена в специализирани текстове по химична технология и техните съответствия в българския език. Резултатите от анализите могат да намерят приложение в сфери като терминообразуването, лексикографията, превода на специализирани текстове и чуждоезиковото обучение. Поради ограниченията за обем изследването ще бъде представено в два последователни броя на списанието. В настоящата, първа част се коментират съставеният за нуждите на изследването модел за съпоставителен анализ и семантичният мотивационен анализ. Във втората част ще бъдат представени формалният мотивационен анализ и проекцията на семантичните отношения върху формалните структури.


Ключови думи:

немски сложни съществителни, съпоставителен анализ, семантичен мотивационен анализ, формален мотива- ционен анализ, субстантивна валентност.

Изтегляне


698 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (412) / Belgium  (1) / Bulgaria  (27) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (1) / Germany  (60) / Russian Federation  (13) / Spain  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (40) / United States  (129)