СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2013 / Том 22 / Брой 1

Статии

Творецът и неговият модел
Дияна Николова

(изтегляния 833 от 29.11.2016 г.)

Съобщение: „Смесна китка“: Комуникативни страт
Невена Михова

(изтегляния 783 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Етнология и медиевистика. Топоси. Имена. Светци
Анчо Калоянов

(изтегляния 674 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Битието на предмета и Предметът на битието
Николай Ненчев

(изтегляния 673 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Сто-двеста години след нас
Ангелина Молнар

(изтегляния 749 от 29.11.2016 г.)

Юбилей: проф. д.ф.н Хилмар Валтер на 80 години
Стоян Буров

(изтегляния 487 от 22.3.2019 г.)

Юбилей: Академик Иван Радев н 70 години
Иван Станков

(изтегляния 485 от 22.3.2019 г.)

Хроника: Обсъждане на ново литературно издание
Петър Стефанов

(изтегляния 487 от 22.3.2019 г.)

Хроника: Работилница за млади преводачи
Елена Димитрова

(изтегляния 485 от 22.3.2019 г.)

In Memoriam: Мара Рафаилова Русинова (1946–2013)
Стоян Буров

(изтегляния 388 от 22.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 380 от 22.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 355 от 22.3.2019 г.)