СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Понятията за „разговорен“ и „разговорност“ в стилистичната система на славянските книжовни езици


Автори:
Светлана Бибик Института за украински език при НАН, Украйна

Страници: 35-52

Резюме:


В статията са разгледани въпросите за проявите на разговорното и разговорността по примера на съотношението на функционално-стилистичните маркери „разговорност – поетичност“, „разговорност – научност“, „разговорност – официалност“. Отбелязани са особеностите на дискусионните въпроси във връзка с изучаването на устната и разговорната реч в славянските езици. Предложена е теория за разговорно-битовия стил в книжовния език като източник на елементи за разговорност и разговорно в другите жанрово-стилистични условия на общуване.


Ключови думи:

разговорно, разговорност, поетичност, научност, официалност

Изтегляне


698 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (414) / Bulgaria  (19) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / Germany  (59) / Ireland  (4) / Russian Federation  (4) / Sweden  (4) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (41) / United States  (137) / Venezuela  (5)