СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Актуални парадигми за изучаване на поетическия език в украинската лингвостилистика


Автори:
Галина Сюта Института за украински език при НАН, Украйна

Страници: 53-67

Резюме:


Предлага се характеристика на най-актуалните за украинската лингвостилистика парадигми за изследване на художествения стил в неговата жанрова поетическа разновидност. Посочени са факторите за формирането на научния интерес към определени обекти на анализ на един или друг хронологичен етап, описана е историческата стабилност и променливостта на методиките на анализ на системните и оказионални явления в поетическия език. Доминиращ е постулатът, че методологията за изучаването на което и да е явление в езика, в това число и в поетическия, е длъжна да стимулира търсенето на релевантни понятия, отделяне на обектите за изследане и адекватните за тях методи.


Ключови думи:

лингвостилистика, художествен стил, поетически език, методология

Изтегляне


699 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (423) / Bulgaria  (18) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / Germany  (60) / Russian Federation  (6) / Sweden  (2) / Ukraine  (8) / United Kingdom  (41) / United States  (137)