СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Творецът и неговият модел


Автори:
Дияна Николова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 68-98

Резюме:


Текстът анализира някои специфики на античната култура и нейните проекции в западноевропейското изкуство – представите за любовта и щастието, за твореца, за ролите на жената в обществото и в изкуството. Чрез сюжети от античната литература и историография се проследяват устойчиви представи, превърнали се в топос и на западноевропейската мисловност: образите на жената творец (Сафо, Корина), митът за мъжа творец и неговия модел – „муза“ (Кампаспа, Фрина, Лаиса, Аспазия, Цинтия, Форнарина), за Пигмалион и Галатея.


Ключови думи:

Сафо, Корина, Кампаспа, Фрина, Лаиса, Аспазия, Пигмалион, Галатея, Рафаело, Форнарина.

Изтегляне


868 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (1) / United Kingdom  (47) / Europe  (1) / United States  (137) / Slovenia  (1) / Germany  (60) / NA (494) / Argentina  (1) / Russian Federation  (12) / China  (3) / Sweden  (4) / Bulgaria  (101) / Ukraine  (5)