СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Итерпретация или интерполация? Към историко-филологическото изследване на „Сказанието“ от Константин Костенечки


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 113-129

Резюме:


В предлаганата статия се прави анализ на някои моменти от Сказанието на Константин Костенечки, които се отнасят до Евтимиевата реформа, богослужебните книги, превода на Седемдесетте и преданието за авва Кириак. Оказва се, че въпросните сведения от трактата на Константин Костенечки съществено се различават от вижданията на автора на разглежданата монография. Той се опира на традиционните схващания за дадените детайли, а не на съобщеното от средновековния книжовник. Така се получава, че се интерполират в Сказанието „установени” факти, а не се вземат под внимание представените данни от трактата, в който не се отбелязва да е прокарана реформа, не се имат предвид богослужебни книги като ревизирани от Евтимий Търновски, а Петокнижието, при Птолемей II Филаделф не е преведен целият Стар завет, а само Мойсеевите книги и пр.


Ключови думи:

Евтимий, реформа, параметри, интерпретация, извори, методология, преводът на Седемдесетте

Изтегляне


764 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (448) / Albania  (1) / Belgium  (1) / Bulgaria  (38) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (59) / Greece  (2) / Poland  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (6) / Serbia  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (41) / United States  (148)