СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: „Смесна китка“: Комуникативни страт


Автори:
Невена Михова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 146-160

Резюме:


Текстът интерпретира комуникативния статут на „Смесна китка” от П. Р. Славейков с оглед на комуникативните стратегии, реализирани посредством избора на жанр.


Ключови думи:

„Смесна китка“, П. Р. Славейков, жанр, стратегии.

Изтегляне


755 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (438) / Bulgaria  (57) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (1) / Germany  (62) / Iran, Islamic Republic of  (8) / Japan  (1) / Russian Federation  (5) / Spain  (3) / Sweden  (3) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (39) / United States  (127)