СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Визуална възстановка на домашното микропространство в „Преживяното“ (т. I) от Тодор Влайков


Автори:
Галина Димитрова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 63-89

Резюме:


Статията проследява как се структурират и изпълват със съдържание културноидентификационните модели на следосвобожденския ХІХ век. Във фокуса на вниманието ни са механизмите на самобитния модел на завръщането в детския спомен, постигнат от Тодор Влайков в мемоарите му „Детски години” (т. І). Тълкуват се концептуалните микромодели, касаещи: „прислоняването” на ретроспекцията около разгърнатата и сакрализираща спомена визия на интериора в родния дом; маркирането на мъжко-женските функции при усвояването на домашното микропространство, „разпределено” между майката и бащата; стриктното придържане към етнографските факти във вътрешната архитектура на родната къща на героя разказвач и фиксирането на стилово-архитектурни особености на епохата.


Ключови думи:

традиция, спомен, приемственост, патриархат, матриархат, модерност, родна къща, детство, културноидентификационен модел.

Изтегляне


851 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (41) / Europe  (1) / United States  (130) / Canada  (1) / Germany  (55) / NA (544) / Russian Federation  (12) / China  (4) / Sweden  (3) / Bulgaria  (52) / Poland  (1) / Ukraine  (5)