СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2013 / Том 22 / Брой 2

Статии

Величието и падението на познанието
Николай Звезданов

(изтегляния 850 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Защо и на какво се смеем
Ралица Демиркова

(изтегляния 752 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Словашката славистика вчера и днес
Даниела Константинова

(изтегляния 695 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Нова концепция за руските предлози
Гочо Гочев

(изтегляния 673 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Ранната модерност–сложност и ред
Красимир Христакиев

(изтегляния 757 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Етюди за литературата от ниските земи
Йозеф Вилмотс

(изтегляния 679 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: За естетическите стратегии в немската литерату
Ралица Иванова

(изтегляния 843 от 29.11.2016 г.)

Юбилей на доц. д-р Иванка Попова-Велева
Красимир Петров

(изтегляния 516 от 20.3.2019 г.)

Хроника: Cветовен симпозиум за творчеството на Достоевски
Владимир Донев

(изтегляния 401 от 20.3.2019 г.)

Хроника: Литературна поредица „Австрия чете“
Михаил Мецник

(изтегляния 403 от 20.3.2019 г.)

In Memoriam: Николай Звезданов
Иван Станков

(изтегляния 518 от 20.3.2019 г.)

In Memoriam: Цветана Карастойчева
Стоян Буров

(изтегляния 455 от 20.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 384 от 20.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 394 от 20.3.2019 г.)