СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2013 / Том 22 / Брой 2

Статии

Величието и падението на познанието
Николай Звезданов
(изтегляния 351 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Защо и на какво се смеем
Ралица Демиркова
(изтегляния 256 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Словашката славистика вчера и днес
Даниела Константинова
(изтегляния 233 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Нова концепция за руските предлози
Гочо Гочев
(изтегляния 216 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Ранната модерност–сложност и ред
Красимир Христакиев
(изтегляния 234 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Етюди за литературата от ниските земи
Йозеф Вилмотс
(изтегляния 218 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: За естетическите стратегии в немската литерату
Ралица Иванова
(изтегляния 281 от 29.11.2016 г.)

Юбилей на доц. д-р Иванка Попова-Велева
Красимир Петров
(изтегляния 58 от 20.3.2019 г.)

Хроника: Cветовен симпозиум за творчеството на Достоевски
Владимир Донев
(изтегляния 34 от 20.3.2019 г.)

Хроника: Литературна поредица „Австрия чете“
Михаил Мецник
(изтегляния 34 от 20.3.2019 г.)

In Memoriam: Николай Звезданов
Иван Станков
(изтегляния 38 от 20.3.2019 г.)

In Memoriam: Цветана Карастойчева
Стоян Буров
(изтегляния 36 от 20.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 37 от 20.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 37 от 20.3.2019 г.)