СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Формата на сказуемото като показател за езикова вежливост в българския и полския език


Автори:
Виргиния Мирославска Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 129-135

Резюме:


Статията разглежда въпроса за връзката на граматическата форма на сказуемото с нивото на вежливост на изказването в съвременния български и полски език. Сравняват се изреченията, използвани при разговор на неформално и формално ниво. Посочва се съответствието на формите на сказуемото в изказванията в българския и полския език на неформално ниво. Представят се разликите при употребата на сказуемото при комуникативни актове с официален характер и произтичащите от това различия на нивото на вежливост на изказването в полския език.


Ключови думи:

ечев етикет, формално/официално ниво, нефор- мално/неофициално ниво

Изтегляне


805 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Netherlands  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / Romania  (2) / Greece  (3) / United Kingdom  (40) / Europe  (1) / United States  (138) / Germany  (56) / NA (493) / Russian Federation  (6) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (48) / Poland  (3) / Denmark  (1) / Moldova, Republic of  (2) / Ukraine  (5)