СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Структурните антиномии във философското кредо и идиолекта на В. Гомбрович


Автори:
Димитрина Хамзе Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 136-145

Резюме:


Световъзприемането и философската концепция за света на полския писател В. Гомбрович кристализира под формата на антинимични двойки понятия-категории, обхватно и категорично профилиращи Формата като ключова семантема в неговото творчество. Острата поляризация на полския културен генотип, поддържана от естетическата сила на комичното, се оказва цивилизационно-историческа необходимост в името на нееднозначната – преобразена и преоткрита, полска идентичност, основана на хармоничния и плодотворен баланс на противоположностите. Той се осъществява чрез креативнaта роля на оригиналната авторова к¥мика.


Ключови думи:

антиномия, биномни двойки, Форма, екзистенциална драма, ирония, автоирония, комика, култура

Изтегляне


680 изтегляния от 29.11.2016 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (40) / United States  (111) / Germany  (56) / NA (450) / Russian Federation  (8) / China  (2) / Sweden  (3) / Bulgaria  (3) / Ukraine  (5)