СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Между възприятието и словесната образност. За някои основания на визуалната реторика


Автори:
Николина Бурнева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 7-27

Резюме:


Платоновата Алегория за пещерата е ранен пример за актуалните и до днес дискусии относно принципите на отражението, условността на представния свят и релативизма в когнитивната психология. Текстът задава наративни архетипи, с които да се говори за образното мислене, за трансформациите на идеи, предмети и симулакри, както и за отворения характер на вербалното представяне на тези процеси. С помощта на различни визуализации по сюжета от Ренесанса до наши дни се илюстрира интерпретативният потенциал на Алегорията и се извеждат въпроси към съвременния културен свят на мултимедийни продукти.


Ключови думи:

Платон, Алегория, наративни структури, когни- тивна психология

Изтегляне


750 изтегляния от 22.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (448) / Bulgaria  (44) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (54) / Italy  (1) / Macedonia  (1) / Netherlands  (1) / Poland  (1) / Russian Federation  (11) / Slovenia  (3) / Sweden  (2) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (42) / United States  (131)