СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2014 / Том 23 / Брой 2

Статии

Рецензия: За ролевите конфликти в кръга “Мисъл”
Ане Щурм
(изтегляния 240 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Знаци на човечност
Велислава Донева
(изтегляния 226 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: За повратните времена в българската литература
Пенка Ангелова
(изтегляния 241 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Хуморът в хуманитаристиката
Даниела Константинова
(изтегляния 253 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Бора Беливанова
(изтегляния 236 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Гочо Гочев
Ваня Иванова
(изтегляния 238 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. дфн Пенка Ангелова
Елена Димитрова
(изтегляния 229 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на доц. д-р Сийка Петкова Гочева
Магдалена Ганчева
(изтегляния 216 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Кирил Цанков
Анелия Петкова
(изтегляния 263 от 22.11.2016 г.)

Повишение на Веска Кирилова
(изтегляния 47 от 12.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 54 от 12.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 43 от 12.3.2019 г.)