СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2014 / Том 23 / Брой 2

Статии

Рецензия: За ролевите конфликти в кръга “Мисъл”
Ане Щурм

(изтегляния 591 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Знаци на човечност
Велислава Донева

(изтегляния 599 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: За повратните времена в българската литература
Пенка Ангелова

(изтегляния 623 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Хуморът в хуманитаристиката
Даниела Константинова

(изтегляния 603 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Бора Беливанова

(изтегляния 616 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Гочо Гочев
Ваня Иванова

(изтегляния 605 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. дфн Пенка Ангелова
Елена Димитрова

(изтегляния 609 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на доц. д-р Сийка Петкова Гочева
Магдалена Ганчева

(изтегляния 599 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Кирил Цанков
Анелия Петкова

(изтегляния 617 от 22.11.2016 г.)

Повишение на Веска Кирилова

(изтегляния 312 от 12.3.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 335 от 12.3.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 323 от 12.3.2019 г.)