СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2014 / Том 23 / Брой 2

Статии

Рецензия: За ролевите конфликти в кръга “Мисъл”
Ане Щурм
(изтегляния 270 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Знаци на човечност
Велислава Донева
(изтегляния 261 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: За повратните времена в българската литература
Пенка Ангелова
(изтегляния 280 от 22.11.2016 г.)

Рецензия: Хуморът в хуманитаристиката
Даниела Константинова
(изтегляния 286 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Бора Беливанова
(изтегляния 276 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Гочо Гочев
Ваня Иванова
(изтегляния 274 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. дфн Пенка Ангелова
Елена Димитрова
(изтегляния 266 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на доц. д-р Сийка Петкова Гочева
Магдалена Ганчева
(изтегляния 250 от 22.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Кирил Цанков
Анелия Петкова
(изтегляния 308 от 22.11.2016 г.)

Повишение на Веска Кирилова
(изтегляния 66 от 12.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 67 от 12.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 58 от 12.3.2019 г.)