СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изследванията на български език върху Партений Павлович и неговата “Автобиография” (Първа част)


Автори:
Северина Плачкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 48-67

Резюме:


Целта на този текст е да представи приносите на българските учени за познанието на „Автобиографията” на П. Павлович. Прегледът на научните изследвания тръгва от Й. Иванов, който пръв открива значението на Партений като личност с принос за духовното и историческото развитие на южното славянство. Коментира се заслугата на П. Динеков за подреждането на Партений в редиците на българските възрожденски писатели. Отделя се и внимание на написаното от редица други учени, както и на един- ственото към настоящия момент цялостно изследване на живота и делото на П. Павлович, направено от П. Бояджиев. В него откриваме и посоката на бъдещи търсения в интерпретацията на Партениевия герой – едновременно страдалец и човек на действието.


Ключови думи:

Партений Павлович, автобиография, изследва- ния, акценти, приноси.

Изтегляне


691 изтегляния от 22.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (390) / Bulgaria  (35) / Canada  (1) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (1) / France  (2) / Germany  (56) / Greece  (1) / Russian Federation  (12) / Sweden  (3) / Switzerland  (1) / Turkey  (1) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (43) / United States  (134)