СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските езиковеди и правописната реформа от 1945 година (Първа част)


Автори:
Ваня Ангелова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 68-85

Резюме:


Тази статия има за цел да запознае читателите със становищата на едни от най-видните български езиковеди по отношение на проведената у нас правописна реформа през 1945 година. На страниците на българския печат се водят изключително интересни дебати, спорове и дискусии за наложителните и не толкова на- ложителни промени в българския правопис. Някои от статиите излизат от печат в качеството си на опровержения срещу други статии и становища. Подготовката на реформата започва много години преди нейното осъществяване и преди идването на власт на правителството на Отечествения фронт. Тя е извършена в рамките на около шест месеца, но опитите за нейната реализация продължават повече от 20 години.


Ключови думи:

български езиковеди, правописна реформа, правопис, Отечествен фронт и др.

Изтегляне


1943 изтегляния от 22.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (920) / Australia  (3) / Austria  (6) / Azerbaijan  (1) / Belgium  (1) / Bulgaria  (544) / Canada  (7) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Croatia  (2) / Czech Republic  (2) / Europe  (18) / France  (7) / Germany  (70) / Greece  (5) / Hungary  (1) / India  (1) / Ireland  (2) / Italy  (3) / Korea, Republic of  (1) / Luxembourg  (4) / Macedonia  (5) / Netherlands  (1) / Norway  (2) / Philippines  (3) / Romania  (3) / Russian Federation  (17) / Serbia  (1) / Slovenia  (1) / Spain  (1) / Sweden  (1) / Switzerland  (1) / Turkey  (1) / Ukraine  (8) / United Kingdom  (54) / United States  (241)