СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Състояние и перспективи на съвременната българска историческа лексикография (отразяване на синонимията като езиково явление в българската историческа лексикография)


Автори:
Татяна Илиева Кирило-Методиевския научен център при БАН, България

Страници: 94-109

Резюме:


Предлаганата статия представя лексикографски модел на синонимен речник на старобългарския език, който би могъл да служи за образец при представяне на този вид лексикални отношения в исторически план. Очертават се целите на проекторечника – да събере и лексикографски да обработи синонимното богатство на старобългарския език. Аргументира се теоретическата постановка, въз основа на която той ще бъде изграден – разбирането за думата като тричленна идеална същност, включваща в себе си абсолютна ценност (означавания смисъл), относителна ценност (стилистическа маркираност или неутралност, мотивираност или не, способност да влиза в разни семантични отношения с други думи) и съчетателна ценност (синтактико-семантически позиции и лексикални редове, способни да ги запълват). Излагат се проблеми на макроструктура и микроструктурата на речника. Посочват се ползите от съставянето му.


Ключови думи:

синоними, българска историческа лексикография

Изтегляне


689 изтегляния от 22.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (420) / Bulgaria  (12) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (1) / Europe  (2) / Germany  (56) / Russian Federation  (19) / Serbia  (1) / Sweden  (2) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (43) / United States  (124)