СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Индивидуалният речников запас като лексикален проблем


Автори:
Валентина Бонджолова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 31-44

Резюме:


В статията е направен опит да се разгледа индивидуалният речников запас като системно явление със собствена структура и да се очертаят основните съвкупни единици, които оформят спецификата му. Да се представи индивидуалният речник като част от лексикалната система на българския език, която всеки познава, разпознава и използва в различна степен, означава да се отбележи и систематизира както това, което отделната личност знае, така и това, което не знае. Чрез обособяването на агнонимите и таронимите се отразява отношението на конкретната езикова личност към елементите на нейния собствен лексикон и начина на съществуване на тези елементи в нейното съзнание.


Ключови думи:

индивидуален речников запас, активен запас, пасивен запас, тароними, агноними

Изтегляне


1879 изтегляния от 21.11.2016 г.
Изтегляния по държави
NA (1062) / Belgium  (1) / Bulgaria  (454) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / Czech Republic  (2) / Europe  (13) / France  (6) / Germany  (66) / Greece  (6) / India  (3) / Ireland  (1) / Malta  (1) / Moldova, Republic of  (2) / Netherlands  (2) / Norway  (1) / Russian Federation  (8) / Serbia  (1) / Spain  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (7) / United Kingdom  (47) / United States  (185)